POWRÓT
     2016-08-03 00:00:00

Nowoczesna wnioskuje o zbadanie konstytucyjności ustawy o ziemi rolnej.


– Ustawa o handlu ziemią rolną budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Godzi ona we własność, równość i swobodę działalności gospodarczej w Polsce. Składamy ten wniosek do TK, dlatego że podstawowe prawa obywateli w tej ustawie zostały poważnie naruszone.

– Wątpliwości związanych z konstytucyjnością ustawy jest bardzo wiele – wszystkie zostały wymienione w naszym wniosku. Trybunał Konstytucyjny powinien jak najszybciej zbadać tę ustawę, ponieważ dotknie ona przede wszystkim osoby prywatne, które będą mieć problemy z dysponowaniem własną prywatną nieruchomością – mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Wątpliwości konstytucyjne w tzw. ustawie o ziemi rolnej:

– Od 1 maja nabywcą ziemi rolnej w Polsce może być tylko rolnik indywidualny. Konstytucja mówi, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, ale mówi też, że ta zasada nie może naruszać art. 21 i 22 Konstytucji – czyli praw własności i wolności gospodarczej, łamiąc zasadę proporcjonalności (środki – cel).

– Rolnik nie może dysponować nabytą własnością i bez zgody sądu nie może jej sprzedać – przez 10 lat od nabycia na wolnym rynku, a przez 15 od ANR. Musi nią osobiście gospodarować, nie może np. poddzierżawić. Na ziemi nabytej z zasobu, bez zgody agencji, nie wolno mu też ustanowić hipoteki.

Przewidziany ustawą wykup przez ANR udziałów i akcji spółek prawa handlowego, które posiadają w swoim majątku ziemię rolną może odbywać się z pominięciem interesów właścicieli tych udziałów i akcji. Do wyceny pakietu akcji/udziałów brana jest pod uwagę wartość nieruchomości rolnej, a nie wartości majątku spółki. Wątpliwości budzą też przepisy regulujące przejęcie przez Agencje praw właścicieli/współwłaścicieli spółek osobowych.

– Zgodnie z Konstytucją zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa powinna regulować ustawa. Ustawa o ziemi rolnej ceduje te prawa na ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi, który podejmuje decyzje na zasadzie uznaniowości i przy braku jakichkolwiek instrumentów kontroli. Mamy wątpliwości czy przy takiej regulacji realizowane będą cele ustawy oraz czy nie będzie ona zachęcać do podejmowania działań o charakterze korupcyjnym.

– Ograniczenie prawa do zasiedzenia łamie zapewnioną Polakom w Konstytucji zasadę ochrony praw w toku, ochronę praw nabytych. Za 3 lata prawo do zasiedzenia ziemi rolnej będzie ograniczone tylko do rolnika indywidualnego posiadającego gospodarstwo do 300 ha.

Na przykładzie tylko tej jednej ustawy rolnej widać, jak ważna jest rola Trybunału Konstytucyjnego. A takich ustaw jest dużo więcej, dlatego Nowoczesna sprzeciwia się działaniom, które zmierzają do blokowania działań TK.

/nowoczesna.org/

ODWIEDŹ PROFILE: Ryszard Petru


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION