Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2016-08-03

Nowoczesna wnioskuje o zbadanie konstytucyjności ustawy o ziemi rolnej.– Ustawa o handlu ziemią rolną budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Godzi ona we własność, równość i swobodę działalności gospodarczej w Polsce. Składamy ten wniosek do TK, dlatego że podstawowe prawa obywateli w tej ustawie zostały poważnie naruszone.

– Wątpliwości związanych z konstytucyjnością ustawy jest bardzo wiele – wszystkie zostały wymienione w naszym wniosku. Trybunał Konstytucyjny powinien jak najszybciej zbadać tę ustawę, ponieważ dotknie ona przede wszystkim osoby prywatne, które będą mieć problemy z dysponowaniem własną prywatną nieruchomością – mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Wątpliwości konstytucyjne w tzw. ustawie o ziemi rolnej:

– Od 1 maja nabywcą ziemi rolnej w Polsce może być tylko rolnik indywidualny. Konstytucja mówi, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, ale mówi też, że ta zasada nie może naruszać art. 21 i 22 Konstytucji – czyli praw własności i wolności gospodarczej, łamiąc zasadę proporcjonalności (środki – cel).

– Rolnik nie może dysponować nabytą własnością i bez zgody sądu nie może jej sprzedać – przez 10 lat od nabycia na wolnym rynku, a przez 15 od ANR. Musi nią osobiście gospodarować, nie może np. poddzierżawić. Na ziemi nabytej z zasobu, bez zgody agencji, nie wolno mu też ustanowić hipoteki.

Przewidziany ustawą wykup przez ANR udziałów i akcji spółek prawa handlowego, które posiadają w swoim majątku ziemię rolną może odbywać się z pominięciem interesów właścicieli tych udziałów i akcji. Do wyceny pakietu akcji/udziałów brana jest pod uwagę wartość nieruchomości rolnej, a nie wartości majątku spółki. Wątpliwości budzą też przepisy regulujące przejęcie przez Agencje praw właścicieli/współwłaścicieli spółek osobowych.

– Zgodnie z Konstytucją zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa powinna regulować ustawa. Ustawa o ziemi rolnej ceduje te prawa na ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi, który podejmuje decyzje na zasadzie uznaniowości i przy braku jakichkolwiek instrumentów kontroli. Mamy wątpliwości czy przy takiej regulacji realizowane będą cele ustawy oraz czy nie będzie ona zachęcać do podejmowania działań o charakterze korupcyjnym.

– Ograniczenie prawa do zasiedzenia łamie zapewnioną Polakom w Konstytucji zasadę ochrony praw w toku, ochronę praw nabytych. Za 3 lata prawo do zasiedzenia ziemi rolnej będzie ograniczone tylko do rolnika indywidualnego posiadającego gospodarstwo do 300 ha.

Na przykładzie tylko tej jednej ustawy rolnej widać, jak ważna jest rola Trybunału Konstytucyjnego. A takich ustaw jest dużo więcej, dlatego Nowoczesna sprzeciwia się działaniom, które zmierzają do blokowania działań TK./ nowoczesna.org /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018-12-09 TOPORTAl PRODUCTION